đầu tư định cư Canada

Đầu tư định cư Canada

Tư vấn kín:

quốc tịch Canada

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ các cá nhân hội đủ điều kiện định cư ở Canada thông qua Chương trình Định cư Quebec theo diện Đầu tư!

Về chúng tôi

Đội ngũ các chuyên gia tư vấn quốc tế về định cư và nhập quốc tịch theo diện đầu tư cộng tác riêng với công ty luật hàng đầu của Canada tập trung vào việc giúp đỡ những công dân đến từ Việt Nam định cư ở Canada thành công theo Chương trình Định cư Quebec theo diện Đầu tư (QIIP). Các giai đoạn của quá trình xin định cư đòi hỏi độ chính xác tỉ mỉ, chẳng hạn như việc chuẩn bị các tài liệu tổng hợp chứng minh sự tích lũy hợp pháp của tất cả các tài sản tài chính của đương đơn, do đó, thực sự cần thiết để luật sư di trú của Canada, mà quý vị lựa chọn cộng tác có nhiều kinh nghiệm làm việc với các hồ sơ của nhà đầu tư. Theo chính sách định cư Quebec, những đơn xin Định cư theo diện Đầu tư không đầy đủ hoặc không hợp lệ có thể bị từ chối mà không có yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc thông tin còn thiếu.

Công ty luật đối tác của chúng tôi có trụ sở tại Quebec, do vậy họ có kinh nghiệm thích hợp nhất trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp của các chương trình định cư Quebec và cũng liên kết rộng rãi với một mạng lưới rộng lớn các chuyên gia đáng tin cậy và có uy tín trên toàn tỉnh. Luật sư di trú Canada, cũng như tất cả các nhân viên của mình, đều thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp (ngôn ngữ chính của Quebec) khiến cho việc này trở nên dễ dàng đối với họ thực hiện kinh doanh trong tỉnh.

Quý vị muốn xin định cư ở Canada thông qua Chương trình Định cư Quebec theo diện Đầu tư? Sử dụng kinh nghiệm của chúng tôi để hỗ trợ quý vị ngay hôm nay!